Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

Microsoft Office

EITC/BI/MSO10: Microsoft Office (15h)

admin, wt., 02/08/2011 - 13:42

Przedmiot pozwala na zapoznanie się z wiodącym pakietem oprogramowania biurowego - Microsoft Office. W jego trakcie można zapoznać się z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel i kreatora prezentacji multimedialnych PowerPoint.

1. Microsoft Word

 • Wprowadzenie
  • Okno główne aplikacji
  • Wstążka – pasek zakładek
  • Przycisk Microsoft Office
  • Pasek szybkiego dostępu
  • Znaki drukowalne, znaki niedrukowalne
  • Opcje menu głównego
   • Tworzenie nowego dokumentu
  • Linijka
  • Akapit, wcięcie, margines
  • Nawigacja klawiszowa oraz nawigacja myszą w ramach elektronicznej strony dokumentu
   • Metody zaznaczania
   • Metody przemieszczania kursora
  • Skróty klawiszowe
 • Edycja i tworzenie dokumentów
  • Podstawowa funkcjonalność w ramach edycji dokumentów
   • Metody kopiowania
   • Metody wklejania
   • Metody wycinania
  • Formatowanie tekstu
   • Czcionka
    • Kolor
    • Format czcionki
    • Rozmiar
  • Metody wyrównywania tekstu
  • Interlinia
  • Punktory i numerowanie
   • Rodzaje punktorów
   • Rodzaje numerowania
   • Wypunktowanie wielopoziomowe
   • Przesuwanie pozycji w ramach wypunktowań wielopoziomowych
  • Metody autoformatowania
   • Style, zestawy stylów
   • Spis treści
    • Automatyczny
    • Ręczny
   • Tworzenie przypisów
 • Tabele
  • Tworzenie, edycja oraz formatowanie tabel
   • Rodzaje metod tworzenia tabel
   • Zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, kolumn
   • Formatowanie tabel za pomocą automatycznego formatowania
   • Właściwości tabel
   • Wyrównywanie tekstów w ramach pojedynczej komórki w tabeli
   • Autodopasowanie
   • Zmiana rozmiarów poszczególnych komórek w ramach tabeli
   • Formatowanie graficzne tabel
    • Obramowanie i cieniowanie
 • Wstawianie obiektów do dokumentu
  • Obiekty w dokumencie
   • Obraz
    • Wstawianie obrazu z nośnika danych
    • Formatowanie obrazu
     • Formatowanie obrazu pod kątem kolorystyki, obramowania
     • Zmiana położenia, rozmiaru
   • Kształt
    • Menu wyboru kształtów
    • Kategorie kształtów
    • Formatowanie kształtu
    • Edycja tekstu w ramach kształtu
   • Stopka i nagłówek
    • Dodawanie stopki i nagłówka
    • Wybór danego stylu
    • Edycja stopki i nagłówka
   • SmartArt
    • Wstawianie obiektów typu SmartArt
    • Kategorie obiektów typu SmartArt
    • Edycja i formatowanie obiektów typu SmartArt


2. Microsoft Power Point

 • Wprowadzenie
  • Okno główne aplikacji
  • Przycisk Microsoft Office
  • Opcje menu głównego
   • podstawowe funkcje
  • Pasek narzędzi szybkiego dostępu
  • Pasek tytułu
  • Pasek zakładek (wstążka)
   • lokalizacja, budowa, funkcjonalność
  • Zakładka widok (w ramach wstążki)
   • linijka
  • Slajd, pola, notatki
   • Lokalizacja slajdu
   • Pola na slajdzie
   • Notatki w ramach danego slajdu
  • Szczegółowy opis głównego okna aplikacji
   • Pasek stanu
   • Pasek powiększenia
   • Przyciski funkcyjne
   • Ramki podziału
   • Zakładka konspekt
   • Zakładka slajdy
   • Pasek widoku
    • Rodzaje widoku
     • Widok normalny
     • Sortowanie slajdów
     • Pokaz slajdów
 • Tworzenie prezentacji
  • Tworzenie slajdu tytułowego
   • Dodawanie tytułu
   • Dodawanie podtytułu
   • Edycja czcionki
  • Tworzenie nowego slajdu
   • Rodzaje układów slajdu
   • Zmiana układu slajdu
   • Formatowanie tekstu
    • Punktory
    • Listy wielopoziomowe
  • Modyfikacja istniejącego slajdu
  • Wykorzystanie predefiniowanych motywów w ramach edycji graficznej prezentacji
   • Zakładka projekt
   • Menu motywów
    • Wybór kolorystyki
    • Wybór czcionek
    • Edycja tła w ramach danego motywu
  • Pokaz slajdów
   • Metody uruchamiania pokazu slajdów
   • Nawigacja w ramach pokazu slajdów
    • Nawigacja klawiaturą
    • Nawigacja myszą
 • Obiekty na slajdzie
  • Zakładka wstawianie
  • Wstawianie pola tekstowego, jako przykładu obiektu
  • Modyfikacja pola tekstowego
  • Wykorzystanie klawiszy w trakcie modyfikacji kształtu danego obiektu
  • Usuwanie obiektów
  • Realizacja schematu przy wykorzystaniu prostych kształtów
   • Formatowanie kształtu
    • Kolorystyka
    • Obramowanie
    • Czcionka
    • Itp.
   • Wstawianie wielu kształtów na jeden slajd
   • Łączenie kształtów
   • Przemieszczanie kształtów w ramach głębi slajdu
    • Przesunięcie na spód
    • Przesunięcie do tyłu
  • Wybrane rodzaje obiektów
   • Kształty
    • Wstawianie kształtu
    • Menu wyboru kształtu
    • Zakładka formatowanie
   • Obiekty typu SmartArt
    • Wstawienie obiektu typu SmartArt
    • Menu wyboru SmartArtów
    • Zakładka formatowanie
   • Obrazy
    • Wstawianie obrazu
    • Menu wyboru obrazu
    • Zakładka formatowanie
   • Tabele
    • Metody wstawiania tabel
    • Zakładka projektowanie w ramach narzędzi tabel
    • Zakładka układ w ramach narzędzi tabel
 • Animacje obiektów i przejścia między slajdami
  • Definicja animacji
  • Dodawanie animacji
   • Zakładka animacje
   • Animacja niestandardowa
   • Autopodgląd
   • Animacja poszczególnych obiektów
   • Dodawanie efektów animacji
   • Rodzaje efektów
   • Edycja efektów animacji
   • Modyfikacja animacji
    • Początek
    • Własność
    • Szybkość
   • Menu opcji efektu
    • Zakładka Efekt
    • Zakładka Chronometraż
     • Wyzwalacze
  • Dodawanie przejść między slajdami
   • Zakładka animacje, grupa przycisków „przejście do tego slajdu”
   • Przejścia pojedyncze
   • Zastosowanie jednego przejścia do całej prezentacji
   • Modyfikacja przejście
    • Dźwięk
    • Szybkość
 • Sprawdzanie pisowni, widok sortowania slajdów, drukowanie, pomoc
  • Sprawdzanie pisowni
   • Zakładka recenzja
   • Menu sprawdzania pisowni
    • Funkcjonalność menu
    • Opis metod poprawiania błędów
    • Dodawanie do słownika
  • Widok sortowania slajdów
   • Funkcjonalność widoku
   • Skróty klawiszowe wykorzystywane w ramach widoku
   • Metody zaznaczania
   • Przenoszenie, duplikowanie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie slajdów
  • Drukowanie
   • Menu wydruku
   • Podgląd wydruku
   • Typy wydruku
    • Drukowanie slajdów, konspektu, materiałów informacyjnych, stron notatek
  • Microsoft Office PowerPoint – pomoc
   • Metody uruchamiania pomocy w pakiecie Microsoft Office
   • Okno pomocy
   • Wyszukiwanie tematów pomocy
   • Spis treści pomocy
   • Tryb pracy pomocy
    • Offline
    • Online


3. Microsoft Excel

 • Wprowadzenie
  • Podstawowe definicje
  • Zarys historyczny arkuszy kalkulacyjnych
  • Podstawowe idee
   • Definicja komórki
   • Edycja komórki
   • Wprowadzanie wyrażeń wynikowych w ramach danej komórki
  • Poruszanie się w ramach okna podstawowego na przykładzie podstawowych funkcji
  • Metody autosumowania na przykładzie funkcji SUMA
  • Funkcje logiczne na przykładzie wyrażenia warunkowego JEŻELI
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne na przykładzie funkcji MOD
  • Odwołania do komórek
   • Kopiowanie względne
   • Kopiowanie bezwzględne
  • Formatowanie komórek
   • Funkcja „Formatuj komórki”
   • Menu formatowania komórek
    • Zakładka liczby
     • Rodzaje reprezentowania liczb
   • Graficzne formatowanie komórek
 • Funkcje, tabele przestawne, grupowanie, sortowanie
  • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w biznesie
   • Cele, grupy odbiorców, przydatna funkcjonalność
  • Funkcje podstawowe
   • Funkcja ŚREDNIA
   • Funkcje statystyczne – przykłady:
    • MAX
    • MAX.K
    • MIN
    • MIN.K
  • Funkcje zaawansowane – przykłady
   • Wyznaczanie amortyzacji
    • Liniowa metoda amortyzacji
    • Amortyzacja przyspieszona podwójna
    • Suma cyfr rocznych
   • Funkcje finansowe
    • Wartość przyszła inwestycji
    • Liczba cykli w okresie inwestycji
    • Regularne wpłaty
    • Wartość bieżąca pożyczki lub inwestycji
  • Tabele przestawne
   • Definicja
   • Metoda tworzenia
   • Modyfikacja filtra
   • Modyfikacja etykiet kolumn
   • Modyfikacja etykiet wierszy
   • Modyfikacja wartości
   • Funkcjonalność tabel przestawnych
  • Grupowanie danych
   • Zwijanie grup danych
   • Rozwijanie grup danych
  • Sortowanie danych
   • Menu sortowania
  • Sprawdzanie poprawności danych
   • Menu sprawdzania poprawności danych
    • Kryteria poprawności
    • Komunikaty
 • Wykresy
  • Wstawianie wykresu do arkusza
   • Zaznaczanie grup danych
   • Zakładka wstawianie, grupa przycisków „Wykresy”
    • Kategorie wykresów
     • Kolumnowy
     • Liniowy
     • Kołowy
     • Słupkowy
     • Warstwowy
     • Punktowy
     • Inne wykresy
  • Wykres jako obiekt
   • Przykładowe stworzenie wykresu liniowego na zadanych seriach wejściowych
   • Zakładka projektowanie w ramach narzędzi wykresów
    • Wybór typu wykresu,
    • Wybór danych wykresu
    • Wybór układu wykresu
    • Wybór stylu wykresu
    • Wybór lokalizacji
   • Zakładka układ w ramach narzędzi wykresów
    • Grupy przycisków: Bieżące zaznaczenie, Etykiety, Osie, Tło, Analiza
    • Formatowanie pod kątem kolorystyki
    • Zmiana etykiet
   • Zakładka formatowanie w ramach narzędzi wykresów
    • Menu formatowania osi
     • Ograniczenie zakresu wartości wykresu
    • Menu wyboru źródła danych
    • Menu edytowania serii
    • Modyfikacja wykresu
   • Formatowanie graficzne wykresu
    • Modyfikacja kolorów
    • Modyfikacja gradientów
    • Modyfikacja stylów
   • Formatowanie 3-wymiarowe
 • Zadania optymalizacyjne
  • Instalacja modułów aplikacji Excel na przykładzie narzędzia Solver
  • Narzędzie Solver
   • Instalacja dodatków
    • Opcje programu Excel
    • Wybór dodatków
   • Lokalizacja dodanego modułu
   • Wykorzystanie narzędzia Solver na przykładzie obliczenia miejsc zerowych zadanej funkcji
   • Uruchomienie narzędzia Solver
    • Menu narzędzia Solver
     • Menu Solver – parametry
     • Menu Solver – wyniki
     • Modyfikacja zakresu
 • Wykorzystanie języka VB w Excelu
  • Podstawowe definicje
  • Podstawowe pojęcia związane z programowaniem w języku Visual Basic
   • Zmienne i tablice
   • Procedury i funkcje
   • Instrukcje warunkowe
    • If… Then… End If
    • ElseIf
   • Pętle
    • For… To… Step… Next…
    • While… Wend
   • Dostęp do komórek i arkusza
    • Cells()
    • WorkSheets().Cells()
  • Makra
   • Uruchomienie edytora języka Visual Basic
   • Definiowanie zdarzeń
   • Tworzenie makr
   • Przykłady makr
   • Działanie makr

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta