Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

Prince2

EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami (15h)

admin, wt., 02/08/2011 - 14:44
W ramach przedmiotu omówione są zasady zarządzania projektami informatycznymi. Poruszone są tematy zarządzania zasobami ludzkimi, pieniężnymi, czasem, jakością, ryzykiem od strony teorii oraz zastosowań praktycznych w narzędziach informatycznych wspomagających zarządzanie projektami.

  • Wprowadzenie do zarządzania
    • Na czym polega zarządzanie
    • Podstawowe funkcje kierownicze
    • Główne trendy w zarządzaniu kadrami
    • Organizacja
    • Praca zespołowa
      • Tworzenie zespołów i ich rodzaje
      • Normy i cele grupowe
      • Role członków grupy i ich umiejętności
        • Asertywność
        • Konflikt
    • Komunikacja i jej rola
      • Skuteczna komunikacja
      • Rodzaje komunikacji w organizacji
      • Aktywne słuchanie oraz przekazywanie informacji
  • Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi
    • Podstawowy proces motywacji
    • Human Relations oraz model zasobów ludzkich
    • Teorie potrzeb
    • Przywództwo
      • Sytuacyjne podejście do przywództwa
      • Przywództwo transformacyjne
    • Rekrutacja
      • Rekrutacja wewnętrzna oraz zewnętrzna
      • Teorie cech
      • Rozmowa kwalifikacyjna
    • Szkolenia
      • Efektywność szkoleń
  • Wstęp do zarządzania projektami
    • Etapy realizacji projektu
    • Zarządzanie projektami w praktyce
    • Harmonogramy projektów
      • Metoda PERT
  • Metodyka Prince2
    • Procesy w projektach zarządzanych według Prince2
    • Komponenty w metodyce Prince2
  • Microsoft Project 2010
    • Instalacja
    • Wstęp do aplikacji
    • Wstążka
    • Obszar roboczy zadań
    • Obszar roboczy wykresów
      • Wykres Gantta
      • Diagram sieciowy
      • Diagram obciążenia zadaniami
  • Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji
    • Zasady projektowania bezpiecznych systemów
    • Model STRIDE
      • Data Flow Diagrams
      • Budowanie modelu zagrożeń w metodologii STRIDE

  •  
    Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
    @Radosław
     
  •  
    Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
    @Jan
     
  •  
    Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
    @Krzysztof
     
  •  
    Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
    @Marcin
     
  •  
    Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
    @Ewa
     
  •  
    Podobało mi się podejście do słuchacza."
    @Krzysztof
     
  •  
    Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
    @Barbara
     
  •  
    Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
    @Małgorzata
     
  •  
    Ogólnie - b. sprawna organizacja."
    @Joanna
     
  •  
    Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
    @Tomasz
     
  •  
    Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
    @Małgorzata
     
  •  
    Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
    @Leszek
     
  •  
    Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
    @Małgorzata
     
  •  
    Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
    @Wiktor
     
  •  
    Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
    @Joanna
     
  •  
    Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
    @Wacław
     
  •  
    Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
    @Artur
     
  •  
    Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
    @Leszek
     
  •  
    Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
    @Dagmara
     
  •  
    Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
    @Karol
     
  •  
    Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
    @Katarzyna
     
  •  
    Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
    @Dariusz
     
  •  
    Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
    @Roksana
     
  •  
    Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
    @Łukasz
     
  •  
    Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
    @Wojciech
     
  •  
    Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
    @Joanna
     
  •  
    Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
    @Dariusz
     
  •  
    Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
    @Ewa
     
  •  
    Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
    @Artur
     
  •  
    Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
    @Joanna
     
  •  
    Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
    @Maria
     
  •  
    Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
    @Aurelia
     
  •  
    Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
    @Ewelina
     
  •  
    moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
    @Danuta
     
  •  
    Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
    @Justyna
     
  •  
    Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
    @Katarzyna
     
  •  
    Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
    @Joanna
     
  •  
    Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
    @Iwona
     
  •  
    Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
    @Monika
     
  •  
    Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
    @Oktawia
     
  •  
    Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
    @Wioletta
     
  •  
    Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
    @Maria
     
  •  
    Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
    @Karolina
     
  •  
    Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
    @Agnieszka
     
  •  
    Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
    @Wioletta